Financovanie

Financovanie nehnuteľnosti je vecou dohody medzi kupujúcim a predávajúcim. V prvej fáze si rezervujete svoju budúcu nehnuteľnosť a uhradíte rezervačný poplatok vo výške 2000 EUR, ktorý je súčasťou ceny bytu. Výška druhej splátky je 20% z ceny bytu , ktorá je splatná do 7 dní od podpisu zmluvy o dielo, potom nasleduje financovanie zavislé na postupnosti dokončovania jednotlivých fáz stavby a posledná splátka vo výške 5% z ceny nehnuteľnosti sa uhradí po udelení kolaudačného rozhodnutia. Klient tak nebude mať problém  s financovaním svojej nehnuteľnosti hypotekárnym úverom.

Je možná však aj jednorazová platba, splácanie po častiach, ako aj financovanie cez hypotekárny úver. Pri uvedenom druhu úveru zabezpečíme jeho rýchle vybavenie a výhodné podmienky úverovania.

Vzhľadom k tomu, že byty sú vo fáze projekčného dokončenia, chceme zistiť predbežný záujem o jednotlivé druhy bytov a ich dispozičné riešenia.  Podľa záujmu sa bude upravovať počet 1,2,3,4 a 5 izbových bytov v jednotlivých blokoch.